Waarom Autodelen?

Bij autodelen maken verschillende mensen na elkaar gebruik van dezelfde wagen(s). Je gebruikt de wagen dus enkel wanneer je die nodig hebt, op andere momenten wordt hij door anderen gebruikt. Je kan je eigen wagen delen met anderen of je kan een deelwagen gebruiken wanneer je die nodig hebt. Autodelen is een volwaardig alternatief voor een eigen (tweede) wagen.

Goedkoop

 • Autodelen = Kosten delen
 • Bespaar € 1.000 à € 3.000/jaar
 • (Sociale) verzekering bij schade

Praktisch

 • Zicht op de reële kosten van je autogebruik
 • Verdeling van taken en onderhoud
 • Rationeler wagengebruik

Duurzaam

 • Autodelers rijden minder kilometers!
 • Daling CO2-uitstoot
 • Ruimtewinst
 • Betere leefbaarheid en luchtkwaliteit

Sociaal

 • Contact met mensen uit je buurt
 • Gemeenschapsgevoel
 • Mobieler: toegang tot vervoer