Autodelen in Assenede

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.  Er zijn twee manieren om aan autodelen  te doen: 1) Via het delen van (privé)wagen onder buren en 2)  Via autodeelaanbieders met eigen vloot

1. Autodelen met je buren

Door een auto te delen met je buren verdien je een stuk van de autokosten terug. Ook de klussen en het onderhoud verbonden aan de auto kunnen worden verdeeld. Autodelen is goedkoop, praktisch, sociaal én duurzaam! Wil je je eigen wagen delen of de wagen van jouw buren gebruiken? Dat kan op 2 manieren:

Kostendelend: 
Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Kostendelend autodelen kan via Cozycar of Dégage.

Marktprijs: 
Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Een wagen gebruiken of je eigen wagen ter beschikking stellen? Neem hiervoor een kijkje op de platformen van Drivy, Caramigo of Tapazz.

Geen aanbod gevonden in jouw buurt? Breng daar zelf verandering in! Dit kan je zelf doen:

2. Aanbod van autodeelaanbieders

Autodeelaanbieders stellen een wagenpark ter beschikking van hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. De wagens staan verspreid in de omgeving van de gebruikers.

De Gemeente bekijkt momenteel of er een aanbod door aanbieders kan worden aangeboden. Heb je interesse? Laat het weten via Lindsay.DeDecker@assenede.be.

MEER INFO

info@autodelenmeetjesland.be of 09.242.32.75
facebook ‘Autodelen Meetjesland’

Autodelen in Aalter

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.  Er zijn twee manieren om aan autodelen  te doen: 1) Via het delen van (privé)wagen onder buren en 2)  Via autodeelaanbieders met eigen vloot

1. Autodelen met je buren

Door een auto te delen met je buren verdien je een stuk van de autokosten terug. Ook de klussen en het onderhoud verbonden aan de auto kunnen worden verdeeld. Autodelen is goedkoop, praktisch, sociaal én duurzaam! Wil je je eigen wagen delen of de wagen van jouw buren gebruiken? Dat kan op 2 manieren:

Kostendelend: 
Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Kostendelend autodelen kan via Cozycar of Dégage.

Marktprijs: 
Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Een wagen gebruiken of je eigen wagen ter beschikking stellen? Neem hiervoor een kijkje op de platformen van Drivy, Caramigo of Tapazz.

Geen aanbod gevonden in jouw buurt? Breng daar zelf verandering in! Dit kan je zelf doen:

2. Aanbod van autodeelaanbieders

Autodeelaanbieders stellen een wagenpark ter beschikking van hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. De wagens staan verspreid in de omgeving van de gebruikers.

In Aalter kan je voorlopig nog geen beroep doen op de wagens van een autodeelaanbieder. Heb je toch sterke interesse? Informeer dan eens bij het gemeentebestuur naar hun plannen.

MEER INFO

info@autodelenmeetjesland.be of 09.242.32.75
facebook ‘Autodelen Meetjesland’

De Gemeente Evergem deelt twee dienstwagens!

Vanaf 28 maart kan je in het weekend gebruik maken van twee dienstwagens van het gemeentebestuur. Op dinsdag 28 maart is er een infosessie over het autodeelproject om 19.30 uur in vergaderzaal 1 van Administratief Centrum Gemeentehuis (Fortune De Kokerlaan 11).

Je kan je aanwezigheid bevestigen via het Digitaal Loket opwww.evergem.be/autodelen of telefonisch via 09 216 05 55.

Voor meer info over de deelauto van de Gemeente Evergem kan je een kijkje nemen op hun website.

 

Meer basismobiliteit in het Meetjesland

Op veel plaatsen in het Meetjesland is er een tekort aan basismobiliteit: er zijn weinig of geen lijnbussen of treinverbindingen. Auto's zijn bijna noodzakelijk. Auto's zijn echter duur en slecht voor het milieu. Het delen van een auto biedt een oplossing voor toegankelijker vervoer in het Meetjesland, ook voor bijzondere doelgroepen. Bij autodelen maken meerdere personen om de beurt gebruik van een wagen. Dit is goedkoop, duurzaam én sociaal!

Om autodelen verder mogelijk te maken in het Meetjesland werken Natuurpunt en Partners Meetjesland, samen met Autodelen.net, aan een mobiliteitsproject. Het project wordt ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Mobiliteit.

23 uur in de garage

Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil. Waarom zou je auto of de dienstwagen van je organisatie dan niet door anderen benut kunnen worden? Wil jij graag je wagen delen of zoek je zelf een wagen om even te gebruiken? Neem dan een kijkje op www.autodelenmeetjesland.be. We kunnen een ‘autodeelparty’ organiseren bij je thuis, in je plaatselijke vereniging of buurthuis. Tijdens een gezellige infosessie vertellen we over de voordelen van het autodelen en hoe je eraan moet beginnen.

Wagenparken ter beschikking

De gemeente Evergem deelt haar wagenpark en Stad Eeklo deelt auto’s via Cambio. Je kan niet alleen delen met je buren, maar ook met je gemeente. Zo worden de wagens ook buiten de kantooruren gebruikt.

Bijzondere doelgroepen

Autodelen is er voor iedereen, ook voor bijzondere doelgroepen. Zorgbehoevenden, mensen met een handicap, mensen in armoede en nieuwkomers hebben soms wat extra ondersteuning nodig bij het autodelen. Sluit je als vrijwillige bestuurder of mobiliteitsassistent (deelnemers begeleiden bij de reservatie, het logboek en de afrekening) aan bij een autodeelgroep, zoals Den Dries vzw en Little Stars vzw in Evergem. Beide organisaties delen rolstoelvriendelijke auto’s.

Wil je meedoen? Heb je vragen?

Elif Stepman

09 377 93 00

info@autodelenmeetjesland.be

Stationsgebouw, Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo