Autodelen.net – het Vlaams steunpunt particulier autodelen – deed een bevraging om de bereidheid tot autodelen in Vlaanderen te peilen. Voornaamste conclusie is dat er een groot draagvlak bestaat voor autodelen en delen in het algemeen. Meer info op https://www.bewustverbruiken.be/artikel/autodelen-groeit-vlaanderen

Geen categorie