Autodelen voor iedereen in het Meetjesland!

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw wil iets doen aan de vervoersarmoede in het Meetjesland en start een autodeelproject op!

 • We ondersteunen de gemeenten en sociale organisaties om hun wagenpark te delen met de inwoners van het Meetjesland, met extra aandacht voor bijzondere doelgroepen.
 • We moedigen autodelen bij alle inwoners van het Meetjesland aan, en begeleiden geïnteresseerden.

Dit project wordt ondersteund door het plattelandslokket (leader) en  we werken samen met Autodelen.net.

 

Waarom Autodelen?

Goedkoop

 • Autodelen = Kosten delen
 • Besparing € 1.000 à € 3.000
 • Sociale verzekering bij schade: via een omnium verzekering of financiële reserve

Praktisch

 • Zicht op de reële kosten van je autogebruik
 • Verdeling van taken, klussen en onderhoud
 • Rationeler gebruik van de wagen

Duurzaam

 • Autodelers rijden minder kilometers!
 • Daling CO2-uitstoot & gezondheidsproblemen
 • Ruimtewinst
 • Leefbaarheid buurten en wijken

Sociaal

 • Contact met andere mensen uit je buurt
 • Gemeenschapsgevoel 
 • Meer basismobiliteit: toegankelijkheid tot vervoer

Vind autodelers in je buurt!

Op de vraag-en-aanbod-kaart vind je welke autodeelinitiatieven (voor bijzondere doelgroepen) er reeds in jouw buurt bestaan, wie een deelauto zoekt en wie zijn of haar auto wil delen. Je kan je ook ingeven als vrijwilliger om bijzondere doelgroepen te assisteren als bestuurder of mobiliteitsassitent.

Dankzij de kaart kunnen alle partijen elkaar contacteren om een autodeelgroep (met vrijwilligers voor bijzondere doelgroepen) op te starten.

Getuigenissen

Nieuws