Autodelen voor iedereen in het Meetjesland!

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw wil iets doen aan de vervoersarmoede in het Meetjesland en start een autodeelproject op!

 • We ondersteunen de gemeenten en sociale organisaties om hun wagenpark te delen met de inwoners van het Meetjesland, met extra aandacht voor bijzondere doelgroepen.
 • We moedigen autodelen bij alle inwoners van het Meetjesland aan, en begeleiden geïnteresseerden die een eigen autodeelgroep willen opstarten.

Dit project wordt ondersteund door de Dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen en we werken samen met Autodelen.net.

 

Waarom Autodelen?

Goedkoop

 • Autodelen = Kosten delen
 • Besparing € 1.000 à € 3.000
 • Sociale verzekering bij schade: via een omnium verzekering of financiële reserve

Praktisch

 • Zicht op de reële kosten van je autogebruik
 • Verdeling van taken, klussen en onderhoud
 • Rationeler gebruik van de wagen

Duurzaam

 • Autodelers rijden minder kilometers!
 • Daling CO2-uitstoot & gezondheidsproblemen
 • Ruimtewinst
 • Leefbaarheid buurten en wijken

Sociaal

 • Contact met andere mensen uit je buurt
 • Gemeenschapsgevoel 
 • Meer basismobiliteit: toegankelijkheid tot vervoer

Nieuws & Evenementen